Dusun Cumpleng

Asal mula Dusun Cumpleng ( Tempat dataran rendah/ Nyumpleng dikarenakan berada di pinggiran sungai )
Pada jaman dahulu kala ada tempat yang selalu terkena musibah banjir, dikarenakan tempat tersebut berada disekitaran sungai yang besar sampai – sampai tanah didaerah tersebut tergerus air hingga sampai menyumpleng (merendah ) oleh sebab itu oleh tetua ditempat tersebut bersabda jika tempat ini ramai ( rejaning Jaman )akan diberi nama kampung Cumpleng dan sampai saat ini tempat tersebut dinamakan Dusun Cumpleng.